Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρεία μας πέραν της συμβολής της στην Ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομική ανάπτυξη, ανταποκρίνεται πλήρως στην κοινωνική υπευθυνότητα μίας διεθνώς δραστηριοποιούμενης επιχείρησης.

Για την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης, τα Θηβαϊκά Πλαστικά Α.Ε. θέσπισαν κανόνες που ισχύουν τόσο για την ίδια, όσο και για τους προμηθευτές που συνεργάζονται μαζί της.

Η τήρηση των νόμων – κανονισμών και απαιτήσεων που ισχύουν για την κατασκευή και την πώληση των ειδών συσκευασίας και απορριμμάτων, για τις πρώτες ύλες, τις προμήθειες και τις λοιπές παροχές υπηρεσιών, είναι άκρως υποχρεωτική.

Οι προμηθευτές μας δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας και οφείλουν να σέβονται την εργασιακή ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Τελευταίο… αλλά πολύ σημαντικό:
Οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον!

Επικοινωνία

Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν μαζί σας

Sending

© Copyright 2024 Θηβαϊκά Πλαστικά Α.Ε.

Log in with your credentials

Forgot your details?